lista
Matice

Učená společnost Matice Tuláčkova byla ustavena roku 2001 z vroucí potřeby oslaviti a plně rehabilitovati odkaz jednoho z největších synů velebné Poniklé, krkonošských hor, jakož i celého národa čechského!

Doposud zneuznaného titána J. V. Tuláčka hodlá Matice vynésti na piedestal slávy uvedením ve známost jeho rekovného činu. Protržení závoje zapomnění, a taktéž úplné zadušení posměvných náhledů urážejících staroslavné dědictví Tuláčkovo, budiž slavným výsledkem naší píle.

Za tímto účelem napíná Matice úsilí v oblastech vědeckého bádání, publikační činnosti, uměleckého snažení a politického tlaku ve prospěch slaveného hrdiny.

Z dosavadních počinů Matice zmiňme alespoň následující:


opona Tuláček bojující
opona Tuláček bojující

Matice Tuláčkova, v jejímž čele stojí kurátor, je učenou společností se sídlem v Poniklé. Vzhledem k vysokým nárokům na členy společenství je krajně nesnadné rozhojnit jeho řady, volnou spolupráci se zanícenými ryzími vlastenci a organisacemi (Kabinet kerkonošské slovesnosti, Bažantova loutkářská družina, obec Poniklá) nicméně Matice vítá a pěstí!